Lô gan xổ số - Thống kê lô gan cực đại lâu chưa về - Lô khan

Lô gan xổ số, thống kê lô gan cực đại lâu chưa về đầy đủ nhất. Tham khảo lô khan KQXS, các cặp số lâu ra từ 00 - 99 được cập nhật nhanh chóng, chính xác và miễn phí

Thống kê lo gan 3 miền 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Miền Bắc từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
9115 lần quay02/03/20239
1515 lần quay02/03/20238
8215 lần quay02/03/20238
5313 lần quay04/03/202311
7012 lần quay05/03/202310
7111 lần quay06/03/202311
5211 lần quay06/03/202313
1611 lần quay06/03/20238
6510 lần quay07/03/202315
679 lần quay08/03/202310
149 lần quay08/03/202318
029 lần quay08/03/202313
599 lần quay08/03/202324
738 lần quay09/03/202315
138 lần quay09/03/202312
278 lần quay09/03/202311
368 lần quay09/03/20239
307 lần quay10/03/202313
177 lần quay10/03/202315
847 lần quay10/03/202317
577 lần quay10/03/202311
626 lần quay11/03/20239
486 lần quay11/03/202310
436 lần quay11/03/202311
195 lần quay12/03/202313
475 lần quay12/03/20239
645 lần quay12/03/20238
685 lần quay12/03/202311
085 lần quay12/03/202311
985 lần quay12/03/202310
935 lần quay12/03/202311
665 lần quay12/03/20239
995 lần quay12/03/20238
965 lần quay12/03/20239
694 lần quay13/03/202320
874 lần quay13/03/202310
514 lần quay13/03/202313
554 lần quay13/03/20236
944 lần quay13/03/202311
254 lần quay13/03/202310
884 lần quay13/03/202312
804 lần quay13/03/202317
324 lần quay13/03/202321
294 lần quay13/03/202314
393 lần quay14/03/20239
793 lần quay14/03/202310
613 lần quay14/03/202310
053 lần quay14/03/202313
603 lần quay14/03/20239
093 lần quay14/03/202311
333 lần quay14/03/202316
903 lần quay14/03/202312
113 lần quay14/03/20236
773 lần quay14/03/202313
763 lần quay14/03/202313
783 lần quay14/03/202310
403 lần quay14/03/20239
852 lần quay15/03/202310
752 lần quay15/03/202315
742 lần quay15/03/20238
242 lần quay15/03/202316
862 lần quay15/03/202313
632 lần quay15/03/202316
002 lần quay15/03/202322
102 lần quay15/03/20239
262 lần quay15/03/202332
282 lần quay15/03/202319
352 lần quay15/03/20237
412 lần quay15/03/202312
032 lần quay15/03/202312
542 lần quay15/03/202313
462 lần quay15/03/202314
582 lần quay15/03/202312
492 lần quay15/03/20237
382 lần quay15/03/20239
011 lần quay16/03/202311
891 lần quay16/03/202312
181 lần quay16/03/202311
201 lần quay16/03/202315
971 lần quay16/03/202316
071 lần quay16/03/202312
921 lần quay16/03/202311
061 lần quay16/03/202313
041 lần quay16/03/20239
951 lần quay16/03/202314
211 lần quay16/03/202312
221 lần quay16/03/202316
561 lần quay16/03/20238
451 lần quay16/03/202315
441 lần quay16/03/202310
721 lần quay16/03/202323
421 lần quay16/03/202315
371 lần quay16/03/202313
341 lần quay16/03/20238
311 lần quay16/03/202324
811 lần quay16/03/202321
121 lần quay16/03/202313
831 lần quay16/03/202312
231 lần quay16/03/202310
501 lần quay16/03/202314

Bảng thống kê loto gan Miền Nam từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
989 lần quay08/03/20236
128 lần quay09/03/20238
137 lần quay10/03/20238
927 lần quay10/03/202310
057 lần quay10/03/20235
697 lần quay10/03/20237
156 lần quay11/03/20238
856 lần quay11/03/20236
036 lần quay11/03/202310
846 lần quay11/03/20236
775 lần quay12/03/202310
595 lần quay12/03/20238
575 lần quay12/03/20236
625 lần quay12/03/20236
555 lần quay12/03/202311
475 lần quay12/03/20236
284 lần quay13/03/20235
304 lần quay13/03/20235
894 lần quay13/03/20237
234 lần quay13/03/202310
544 lần quay13/03/20237
424 lần quay13/03/20238
934 lần quay13/03/202310
944 lần quay13/03/20237
734 lần quay13/03/20237
724 lần quay13/03/202311
174 lần quay13/03/20236
393 lần quay14/03/20237
673 lần quay14/03/20236
883 lần quay14/03/20236
963 lần quay14/03/20237
463 lần quay14/03/20234
293 lần quay14/03/20237
383 lần quay14/03/20237
273 lần quay14/03/20236
612 lần quay15/03/20236
702 lần quay15/03/20237
742 lần quay15/03/20235
652 lần quay15/03/20236
822 lần quay15/03/20237
802 lần quay15/03/20236
512 lần quay15/03/20239
602 lần quay15/03/20236
432 lần quay15/03/20236
222 lần quay15/03/20236
192 lần quay15/03/20237
202 lần quay15/03/202310
902 lần quay15/03/20237
162 lần quay15/03/20236
142 lần quay15/03/20235
252 lần quay15/03/20238
312 lần quay15/03/202316
322 lần quay15/03/20237
182 lần quay15/03/20237
072 lần quay15/03/20239
342 lần quay15/03/202317
352 lần quay15/03/20234
362 lần quay15/03/20237
372 lần quay15/03/20239
951 lần quay16/03/20236
711 lần quay16/03/202310
991 lần quay16/03/20237
911 lần quay16/03/20238
761 lần quay16/03/20239
861 lần quay16/03/20235
781 lần quay16/03/20239
791 lần quay16/03/20237
871 lần quay16/03/20237
811 lần quay16/03/20237
831 lần quay16/03/20236
751 lần quay16/03/20237
681 lần quay16/03/20235
401 lần quay16/03/20238
331 lần quay16/03/20237
261 lần quay16/03/20236
241 lần quay16/03/20235
211 lần quay16/03/20237
111 lần quay16/03/20239
101 lần quay16/03/202310
091 lần quay16/03/20237
081 lần quay16/03/20239
061 lần quay16/03/20236
041 lần quay16/03/20234
021 lần quay16/03/202312
411 lần quay16/03/20239
441 lần quay16/03/20239
661 lần quay16/03/20237
641 lần quay16/03/20239
631 lần quay16/03/202310
501 lần quay16/03/20236
581 lần quay16/03/20239
561 lần quay16/03/20237
531 lần quay16/03/20238
521 lần quay16/03/202311
001 lần quay16/03/20236
491 lần quay16/03/20239
481 lần quay16/03/20237
451 lần quay16/03/202313
011 lần quay16/03/20236
97Chưa raChưa ra trong 30 kỳ quay11

Bảng thống kê loto gan Miền Trung từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
9115 lần quay02/03/20239
1515 lần quay02/03/20238
8215 lần quay02/03/20238
5313 lần quay04/03/202311
7012 lần quay05/03/202310
7111 lần quay06/03/202311
5211 lần quay06/03/202313
1611 lần quay06/03/20238
6510 lần quay07/03/202315
679 lần quay08/03/202310
149 lần quay08/03/202318
029 lần quay08/03/202313
599 lần quay08/03/202324
738 lần quay09/03/202315
138 lần quay09/03/202312
278 lần quay09/03/202311
368 lần quay09/03/20239
307 lần quay10/03/202313
177 lần quay10/03/202315
847 lần quay10/03/202317
577 lần quay10/03/202311
626 lần quay11/03/20239
486 lần quay11/03/202310
436 lần quay11/03/202311
195 lần quay12/03/202313
475 lần quay12/03/20239
645 lần quay12/03/20238
685 lần quay12/03/202311
085 lần quay12/03/202311
985 lần quay12/03/202310
935 lần quay12/03/202311
665 lần quay12/03/20239
995 lần quay12/03/20238
965 lần quay12/03/20239
694 lần quay13/03/202320
874 lần quay13/03/202310
514 lần quay13/03/202313
554 lần quay13/03/20236
944 lần quay13/03/202311
254 lần quay13/03/202310
884 lần quay13/03/202312
804 lần quay13/03/202317
324 lần quay13/03/202321
294 lần quay13/03/202314
393 lần quay14/03/20239
793 lần quay14/03/202310
613 lần quay14/03/202310
053 lần quay14/03/202313
603 lần quay14/03/20239
093 lần quay14/03/202311
333 lần quay14/03/202316
903 lần quay14/03/202312
113 lần quay14/03/20236
773 lần quay14/03/202313
763 lần quay14/03/202313
783 lần quay14/03/202310
403 lần quay14/03/20239
852 lần quay15/03/202310
752 lần quay15/03/202315
742 lần quay15/03/20238
242 lần quay15/03/202316
862 lần quay15/03/202313
632 lần quay15/03/202316
002 lần quay15/03/202322
102 lần quay15/03/20239
262 lần quay15/03/202332
282 lần quay15/03/202319
352 lần quay15/03/20237
412 lần quay15/03/202312
032 lần quay15/03/202312
542 lần quay15/03/202313
462 lần quay15/03/202314
582 lần quay15/03/202312
492 lần quay15/03/20237
382 lần quay15/03/20239
011 lần quay16/03/202311
891 lần quay16/03/202312
181 lần quay16/03/202311
201 lần quay16/03/202315
971 lần quay16/03/202316
071 lần quay16/03/202312
921 lần quay16/03/202311
061 lần quay16/03/202313
041 lần quay16/03/20239
951 lần quay16/03/202314
211 lần quay16/03/202312
221 lần quay16/03/202316
561 lần quay16/03/20238
451 lần quay16/03/202315
441 lần quay16/03/202310
721 lần quay16/03/202323
421 lần quay16/03/202315
371 lần quay16/03/202313
341 lần quay16/03/20238
311 lần quay16/03/202324
811 lần quay16/03/202321
121 lần quay16/03/202313
831 lần quay16/03/202312
231 lần quay16/03/202310
501 lần quay16/03/202314

Lô gan xổ số - Thống kê lô gan KQXS 3 miền Bắc Trung Nam đầy đủ và chính xác

Thông tin về lô gan xổ số

Lô gan xổ số hay còn được gọi là lô khan chính là những bộ số hoặc cặp số đã lâu chưa thấy xuất hiện trong bảng kết quả. Với bảng thống kê lô gan này sẽ giúp cho nhiều người chơi có thể dễ dàng phân tích và chọn lọc được cho mình những con số may mắn có khả năng sẽ xuất hiện CAO HƠN trong kỳ quay thưởng tiếp theo. 

Lô gan cực đại là những con lô trong nhiều lần quay không xuất hiện và kéo dài một khoảng thời gian nhất định từ trước đến nay. Lô gan cực đại được xem là ngưỡng gan lâu nhất từ trước đến giờ mà cặp số đó không xuất hiện.

Bảng thống kê lo gan sẽ bao gồm các dữ liệu về các cặp số từ 00 đến 99 được sắp xếp theo độ gan lì của nó cùng với thông tin về ngày ra gần nhất, cụ thể gồm có:

Toàn bộ kết quả được cập nhật trong bảng thống kê đều được xử lý hoàn toàn bởi hệ thống máy tính một cách tự động. Với những dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống là kết quả xổ số của những kỳ quay thưởng trước đó. Thế nên kết quả bảng lô gan đảm bảo sẽ được cung cấp cho người chơi một cách chính xác và nhanh chóng nhất. 

Phương pháp chọn số theo lô gan KQXS hiệu quả

Đánh lô gan là một phương pháp chọn lô xổ số rất phổ biến để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi. Dưới đây là một số phương pháp đánh lô gan hiệu quả:

  • Chọn số đã lâu không xuất hiện theo lô gan cực đại.
  • Chốt số may mắn theo chu kì: Phân tích xu hướng, chu kì gan của các con số để tìm và chọn số may mắn thường xuất hiện trong bảng kết quả
  • Tính toán xác suất: Thống kê lô gan xổ số từ 00 - 99 để tính toán và tìm số có khả năng xuất hiện cao nhất.
  • Kết hợp lô gan và các phương pháp dự đoán khác để chọn được số phù hợp.

Chúc anh em lựa chọn được cặp số may mắn phù hợp nhất sau khi tham khảo lô gan xổ số nhé.

Xem thêm
durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant bowLingammo LLaneLLi-webdesign sheLtoncLubLambs eLLiottscLassyphotobooth concoursbravissimo rinchenemmaridLey aidanburke frLodge thephotofoundry